Spaghetti Dinner

Chili Dinner

Menu

Frank and Beans Dinner

Chicken MAC Dinner

Chicken Alfredo Dinner

BBQ Tender Dinner

Sloppy Joe Dinner

Cheeseburger Dinner

BBQ Chicken Leg Dinner

Beef Taco Dinner

Pizza Dinner

©2016 Preservation of Life Organization